Ankieta satysfakcji klienta 2017
*1. Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub Delegaturze w Toruniu lub we Włocławku:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*2. W jaki sposób Pan/Pani najczęściej się kontaktuje z WIOŚ w Bydgoszczy lub z delegaturami:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*3. Czy załatwiana przez Pana/Panią sprawa jest/była związana z:
Wybierz właściwe odpowiedzi
*4. Jaka jest Pana/Pani ocena pracy naszego Inspektoratu przy uwzględnieniu wymienionych czynników:
  powyżej oczekiwań zgodnie z oczekiwaniami poniżej oczekiwań
Kompetencje i fachowość pracownika
Kultura osobista pracownika
Terminowość załatwienia sprawy
*5. Jak często korzysta Pan/Pani z naszej strony internetowej www.wios.bydgoszcz.pl ?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*6. Proszę o ocenę strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Czy informacje na niej zamieszczone są:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*7. Proszę o ocenę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na tle innych urzędów (ocena obsługi klienta):
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Proszę wpisać uwagi i komentarze dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz delegatur.